Image Alt

Kindlustus

Miks on vajalik reisikindlustus (tervisekindlustus)?

Reisikindlustus on eelkõige meditsiiniabikindlustus. Ilma selleta pole muude riskide vastu kindlustamine enamuse kindlustusandjate puhul võimalik. Tavaline meditsiiniabikindlustus korvab reeglina vaid vältimatu arstiabi ja meditsiinitranspordi ning repatrieerimisega seotud kulutused. Summad sõltuvad konkreetsest kindlustusseltsist ja ulatuvad kahekümne viiest tuhandest saja tuhande euroni.

Lisaks meditsiiniabikindlustusele pakume pagasikindlustust, reisitõrkekindlustust, õigusabikindlustust ja tsiviilvastutuskindlustust.

Alates 1.maist 2004 katab Eesti Haigekassa oma kindlustatud isikute koheselt vajamineva arstiabi kulutused teises EL riigis. Kanda tuleb omavastutustasud.

Millised on kindlustuskatte võimalused?

Reisikindlustus hüvitab järgmised välisreisi ajal tekkinud kahjud:

 • patsiendi omavastutustasud
 • ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud;
 • reisi tühistamise ja katkemisega seotud kulutused;
 • reisile hilinemisest tekkinud lisakulud;
 • reisipagasi varguse, transpordi käigus kadumise või kahjustumisega
  seotud kulutused.

Reisikindlustuse makset mõjutavad eelkõige:

 • reisija vanus
 • sihtpunkt
 • reisi pikkus
 • reisi maksumus (reisitõrke kindlustuskatte puhul)
 • pagasi väärtus (pagasikindlustuse puhul)

Mida ma peaksin arvestama?

Reisikindlustuse leping tuleb sõlmida kogu reisi ajaks. Kui reisite sageli, soovitame sõlmida korduvreiside kindlustuse. See annab kindlustuskaitse lühiajalisteks reisideks ühe aasta jooksul.

Üldjuhul ei hüvita kindlustusseltsid kahju, mis juba kuulub hüvitamisele teiste isikute poolt. Näiteks kulud, mis vastavalt rahvusvahelistele lepingutele või seadustele kuuluvad hüvitamisele Haigekassa, lennufirma, turismifirma jt asutuste poolt.

Reis on kindlustatud isiku ajutine välismaal viibimine. Reisiks ei loeta välismaal alalist elamist või sinna elamaasumist.

Sõltumata sellest, kas Te olete kursis lepingu tingimustega või mitte, lähtub kindlustusandja õnnetusjuhtumi korral kindlustustingimustest ning hüvitamine toimub vastavalt tingimustes sätestatule. Seetõttu soovitame Teil kindlasti kindlustustingimustega tutvuda enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Rohkem infot kindlustusest.ee 

You don't have permission to register